Ordtrotter

Redaktionell textservice

Ordtrotter har ett stort redaktionellt omfång från lokalhistoriska artiklar till i princip alla typer av featureartiklar. Vi kan även bistå med manuskript till teater- och revyerscener vilket inkluderar sångtexter/kupletter. I vår medarbetarstab finns manusproducenter som levererar texter till TV-program.