Ordtrotter

Manus till oss

Innan du skickar ditt manuskript till oss vill vi att du först mailar en kort presentation av materialet till info@ordtrotter.se så vi kan avgöra om det är rätt typ av utgivning för Ordtrotters förlag.